Dawn      25k     1     0%
Dawn      60k     1     100%
Dawn      25k     1     0%
Dawn      32k     6     0%
Dawn      34k     10     0%
Dawn      48k     1     100%
Zora      201k     16     100%
Dawn      21k     1     100%
Dawn      54k     34     100%
Dawn      36k     1     0%
Dawn      30k     1     0%
Dawn      27k     7     0%
Dawn      23k     1     0%
Dawn      29k     6     100%
Dawn      52k     1     100%
Dawn      23k     1     100%
Dawn      45k     1     100%
Dawn      56k     1     100%
Dawn      36k     6     0%
Dawn      59k     1     100%
pine      15k     2     0%
Dawn      114k     1     100%
Dawn      169k     1     100%
Dawn      29k     1     0%
ashk      6k     0     0%
Deke      20k     1     100%
Dawn      141k     15     100%
Dawn      112k     8     100%
Dawn      54k     1     100%
Fang      8k     0     0%
showing 121-150 of 500