Gues      236     100%   0  
Stuk      167     100%   1  
Yona      150     0%   0  
Rock      295     0%   0  
Rock      490     0%   0  
Rock      348     0%   0  
showing 1-6 of 6